Fåren


Vi bedriver lammproduktion på ca 85 korsningsdjur finull x köttras