Fåren


Vi bedriver lammproduktion på ca 100 korsningsdjur finull x köttras