UPPFÖDNING AV BORDER COLLIE OCH ÖSTSIBIRISK LAIKA

Vad roligt att du hittat hit!

Under flikarna kan du läsa 
mer om vilka vi och våra
hundar är, 
det avelsarbete
vi bedriver, 
info om
kommandekullar m.m


.